Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Naukowego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną edycję Warszawskiej Konferencji Onkologicznej. To już dziewiąte spotkanie organizowane wspólnie przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -Państwowy Instytut Badawczy oraz Polskie Towarzystwo Onkologiczne.
Warszawska Konferencja Onkologiczna stała się rozpoznawalną i cenioną marką – zarówno pod względem wysokiej jakości merytorycznej, jak też jako jedno z ważniejszych spotkań środowiska onkologicznego.

Konferencja odbędzie się 24 maja 2023 roku w formie hybrydowej w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym Narodowego Instytutu Onkologii (ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa).

Sesja Inauguracyjna Konferencji, będzie m.in. perspektywom działalności Instytutu Onkologii jako Państwowego Instytutu Badawczego. Omówione zostaną kierunki rozwoju nauk podstawowych, dokonania na płaszczyźnie współpracy krajowej i międzynarodowej, a także postępy w realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej.
Sesja Inauguracyjna stanowić będzie również przestrzeń wymiany wiedzy na temat kluczowych kwestii związanych z organizacją opieki onkologicznej w Polsce.
Zgodnie z tradycją wygłoszony zostanie również honorowy Wykład im. dr Bronisławy Dłuskiej, tym razem poświęcony 25 lat onkologii w Polsce z perspektywy konsultanta krajowego.

Sesję II otworzy tradycyjnie już uroczystość wręczenia stopni naukowych przyznanych przez Radę Naukową Narodowego Instytutu Onkologii w 2022 roku.
Wręczone zostaną również dyplomy dla laureatów konkursu na najlepszą rozprawę doktorską 2022 roku.
Następnie pragniemy zaprezentować dorobek naukowców, którzy w ubiegłym roku uzyskali habilitację, oraz laureata Nagrody Dyrektora za najlepszy doktorat.

Ostatnia Sesja poświęcona będzie najnowszym osiągnięciom w terapii nowotworów. W ramach sesji edukacyjnych poruszone zostaną tematy z zakresu uro-onkologii, nowotworów piersi oraz nowotworów płuca.

Serdecznie Państwa zapraszamy.

dr hab. n. med. Paweł Wiechno, prof. NIO-PIB
Przewodniczący Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

prof. dr hab. n. med. Jan Walewski
Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowego Instytutu Badawczego

Punkty edukacyjne

Uprzejmie informujemy, że za udział w konferencji uczestnikom zostaną przyznane punkty edukacyjne.

Certyfikaty

Certyfikaty uczestnictwa zostaną wysłane po zakończeniu konferencji na adresy e-mailowe podane podczas rejestracji na konferencję.

Zgłaszanie prac w dziedzinie onkologii

W imieniu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie-Państwowego Instytutu Badawczego serdecznie zapraszamy do zgłaszania prac w dziedzinie onkologii, które zostaną zaprezentowane w formie plakatowej w trakcie IX Warszawskiej Konferencji Onkologicznej

Termin przesyłania abstraktów to 30 kwietnia 2023 r.
1. Abstrakt należy wysłać drogą e-mailową na adres karolina.arent@oncotransfer.pl
2. Nadesłane prace zostaną poddane ocenie recenzentów wybranych z grona Komitetu Naukowego Konferencji, a decyzja o ich przyjęciu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej, zostanie przesłana osobom zgłaszającym drogą elektroniczną najpóźniej do 9 maja 2023 r.
3. Wraz z potwierdzeniem, przesłane zostaną wszelkie szczegóły dotyczące przygotowania plakatu na Konferencję.
4. Prace w języku polskim powinny być przygotowane według następującego schematu:
Tytuł, autor/autorzy, afiliacja (dotyczy wszystkich autorów), streszczenie.
Streszczenie powinno zawierać: wstęp, materiał i metody, wyniki i wnioski.
Streszczenie nie powinno przekraczać 2200 znaków.